• Çelebi Danışmanlık Özel İstihdam Bürosu
  • 0 222 220 22 32 / 0 530 18 18 026
  • info@celebidanismanlik.com

Yatağa Bağımlı Hasta veya Yaşlı Bakımında Karşılaşılan Durumlar

img

Hastalıktan veya yaşlılıktan kaynaklanan sebeplerle yatağa bağımlı hayatını sürdürmek zorunda olan bireyler; fiziksel, psikolojik, sosyal anlamda bazı sorunlar yaşamaktadır.

Sürekli yatmaya bağlı, hareketsizlikten kaynaklı kas ve kemik dokusunda azalma, vücudun bası yaptığı bölgelerde deride incelme ve buna bağlı doku harabiyeti görülür. Eğer hijyen kurallarına da riayet edilmezse yatak yarası(decibitüs)dediğimiz oluşumlar gözlenir. Bu dereceli olarak ilerleyen ciddi bir durumdur. Engellenmezse doku kaybına ve ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Fakat bu durumu engellemek mümkündür. Yara oluşumuna sebep olacak bölgelerde basıyı azaltmak, hastanın yatak içinde kısıtlı da olsa hareketini sağlamak(iki saatte bir pozisyonunu değiştirmek), konuyla ilgili medikal materyallerden faydalanmak(havalı yatak vb.), ve genel vücut temizliğine özen göstermek, yatak temizliğine(çarşafların temiz ütülü ve gergin olması)dikkat etmek bu durumun gelişmesini engelleyecektir.

Ayrıca; yaşlı veya hastaya bakan kişi sürekli durumunu değerlendirebilecek, ihtiyaçları saptayabilecek bilgi ve öngörüye sahip olmalı özveriyle yaklaşmalıdır. Hastanın veya yaşlının kişisel bakım ihtiyaçları (Ağız bakımı, tuvalet, vücut temizliği, tıraş) karşılanırken hijyen kurallarına ve aynı zamanda ruh sağlığının korunması açısından mahremiyetine özen gösterilmelidir.Bir zamanlar kendisinin yapabildiği şeyleri yapamıyor olması, muhtaç olma duygusu hasta yakınının ve bakan kişinin sergilediği tavra göre duygusal bir travmaya dönüşebilir. Başkalarına yük olma hissi, işe yaramama, düşkünlük hissi agresyona veya içe kapanmaya sebep olabilir. Hastaya bakan aile bireyi veya bakımıyla görevli kişinin bu durumları iyi algılayabilmesi,değerlendirebilmesi kontrol altına alması gerekir.Her zaman sevgi dolu, anlayışlı ve sebatkar olmalıdır. Dolayısıyla hasta yakınlarına düşen sorumluluk çok fazladır.

Bununla birlikte yaşlı veya hastanın dış dünya ile iletişiminin sağlanması sosyal ve mental açıdan gerilemesine engel olacaktır. İmkanlar bu doğrultuda en iyi şekilde kullanılmalıdır. (televizyon, radyo, gazete ,internet ,ev içi ziyaretler)

Yatağa bağımlı yaşlı veya hasta kişinin yaşam kalitesini arttırmak, fiziksel gücünü geliştirme,motivasyonunu yükseltmek; ona iyi bakan hasta yakınları ve bu iş için görevlendirilen güvenli bakıcılar ile sağlanacaktır.

Deneyimli yaklaşım ile sorun olabilecek her şey bir süreç olarak değerlendirilip çözüme kavuşturulabilir. Bu tür bir yaklaşımla hayat hem hasta veya yaşlı,hem de hasta yakını için huzurlu devam eder.

Daha detaylı bilgi için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çelebi Danışmanlık Özel İstihdam Bürosu ile bakıcı bulmak çok kolay!
Hemen Ara