• Çelebi Danışmanlık Özel İstihdam Bürosu
  • 0 222 220 22 32 / 0 530 18 18 026
  • info@celebidanismanlik.com

Yaşlılıkta Görülen Ruhsal Problemler

img

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre insan ömrü hızla uzamaya başlamıştır. Yirminci yüzyılın başlangıcı ile tıp, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak dünya nüfusunda ki artış yatsanmayacak kadar fazladır. Dünya sağlık örgütüne göre Türkiye yaşlı nüfusu sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır.

Bu gerçeklerle birlikte toplum olarak yaşlılarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz çok önemli ve gereklidir. Yaşlanmanın etkisi ile fiziksel ve ruhsak olarak eski enerjisini yitiren kişilerde birçok problem oluşmaktadır.

Bunlar;

Sosyo- Kültürel Sorunlar ;

Bu sorunların başında barınma, yalnızlık, ailedeki değişimler yer almaktadır. Yaşın vermiş olduğu yorgunlukla kişi kendini işe yaramaz biri olarak görmekte, kendini toplumdan soyutlayarak, yalnızlaşmaya sürüklemektedir. Şehirlerdeki gündelik hayat kargaşasında aileler de büyüklere eskisi kadar zaman ayıramamaktadır. Evde kişisel bakımını yapmakta zorlanan kişi de ağır mutsuzluk ve depresyon başlamaktadır.

Ekonomik Sorunlar;

Yaşlılıkla birlikte emekli olup iş hayatından uzaklaşan kişilerin maddi durumlarında ciddi kısıtlanmalar meydana gelmektedir. İlerleyen yaşla birlikte sağlık problemleri oluşmakta sosyal güvencesi olmayan bireyler için bu durum önemli boyuttasıkıntı oluşturmaktadır. Ev sahibi olmayanlar için barınma da ciddi bir ekonomik sıkıntı oluşturmaktadır. Hayatlarının son zamanlarını maddi sıkıntı içinde yaşamak yaşlılar için içinden çıkılmaz bir sorun oluşturmaktadır.

Biyolojik Sorunlar ;

Fiziksel rahatsızlık oluşturan hastalıklarda, yaşlılar için bakım hizmeti önemli hala gelmektedir. Ailelerin desteğinin yanında, maddi güce sahip olan aileler için özel hemşire veya hastabakıcı hizmeti ile hastanın yaşam kalitesinin korunması önemli bir konudur.

Psikolojik Sorunlar;

Yaşlılıkta psikolojik sorunların başında yakınların kaybı, ölüm korkusu, yalnızlık, değişen fiziksel görünüş, unutkanlık halleri, sağlık sorunları yer almaktır. Psikolojik sorunların çözülmesinde en önemli faktör hiç şüphesiz ilgi, sevgi ve şevkattir. Yaşı ilerlemiş birey kendinden küçüklerden ancak saygı ve sevgi görmek ister. Bu konuda ailelere ve yakın çevresinde yaşlı kişiler olan herkese büyük görev düşmektedir. Psikolojik destek almanın yanında, Kendilerini toplumun bir parçası olarak görmelerini başarabilirsek, yaşlılarımızın psikolojik sıkıntılarından eser kalmayacak, daha mutlu bir ömür geçireceklerdir.

Çelebi Danışmanlık Özel İstihdam Bürosu ile bakıcı bulmak çok kolay!
Hemen Ara